Minimalizacja strat
nowoczesne myślenie

Nowy Klient w barwach Security Plus

Gdańska Stocznia "Remontowa" wybrała Security Plus do zapewnienia realnego bezpieczeństwa. Kontrakt został podpisany od 27.12.2013, a już od 7 stycznia 2014 r. Audytorzy Security Plus podjęli się oceny zastanego poziomu bezpieczeństwa, w ramach Audytu Bezpieczeństwa - flagowego produktu Security Plus.


"Przed nami duży wysiłek budowy spójnego i elastycznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Stoczni" - mówi Norbert Bogucki, Prezes Zarządu Security Plus - "Jednak Stocznia Remontowa musi być bezpieczna i zapewniać bezpieczeństwo swoim gościom z wielu stron świata. Widzimy bardzo duże zaangażowanie Zarządu Stoczni i osób odpowiedzialnych, wsparcie i chęć zmian. Nasza usługa została stworzona dokładnie dla tak świadomych Klientów, a Stocznia to doceniła dokonując wyboru operatora ochrony. W obecnej chwili jest to największe komercyjne wyzwanie budowy bezpieczeństwa w obiekcie portowym w Polsce."

Oprócz Audytu Bezpieczeństwa kontrakt zakłada budowę Zintegrowanego Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem, przy wykorzystaniu najnowocześniejszej techniki z obszarów wsparcia ochrony.