Minimalizacja strat
nowoczesne myślenie

Zarządzanie Ryzykiem chroni fabrykę SWM

W Polsce występuje zdecydowanie więcej nadużyć niż na świecie i w regionie. Jednocześnie firmy bardzo rzadko przeprowadzają prewencyjne analizy i audyty zabezpieczające przed utratą np. danych wrażliwych lub tajemnic przedsiębiorstwa. Przykład jednego z Klientów Security Plus - fabryki SWM - świadczy, że warto to robić. Że inteligentna ochrona się po prostu opłaca. 

Artykuł pochodzi z czasopisma Nowoczesny Magazyn 04/05. 2014