Minimalizacja strat
nowoczesne myślenie

Budowanie strategii bezpiecznej firmy

Każdego miesiąca firmy wydają pieniądze na ochronę obiektu, w przypadku wielu firm wydatek ten jest
istotnym kosztem administracyjnym. Jednocześnie skuteczność działań firm ochrony często jest poniżej
oczekiwań klienta. Nagminny jest również brak inicjatywy ze strony kadry menedżerskiej firmy ochrony,
ograniczający się do sporządzenia tabelki z liczbą wypracowanych godzin, co oczywiście przerzuca
ciężar zarządzania bezpieczeństwem na klienta, który nie musi znać się na skutecznym zarządzaniu
bezpieczeństwem. Taka sytuacja jest zaprzeczeniem idei outsourcingu.