Minimalizacja strat
nowoczesne myślenie

Ochrona w czasie wizyty Króla Belgów

W czasie oficjalnej, państwowej wizyty, Król Belgów Filip I wizytował fabrykę pieczywa La Lorreine w Nowym Dworze Maz. - obiekt na co dzień chroniony przez Security Plus. W czasie wizyty Króla ochrona obiektu miała możliwość ścisłej współpracy z BOR w zabezpieczeniu wizyty. Wypracowane metody i procedury weryfikacji dostępu oraz uprawnień w tym wypadku przydały się również do zapewnienia bezpieczeństwa VIP, chociaż nie do tego zostały stworzone. Wizyta przebiegła bez zastrzeżeń, a Security Plus otrzymała oficjalne podziękowanie od dyrekcji zakładu. W czasie wizyty został "sprawdzony w boju" nowoczesny monitoring obiektu, potwierdzając skuteczność zaproponowanych wcześniej rozwiązań.