Minimalizacja strat
nowoczesne myślenie

Zmiany w Zarządzie Spółki

Pan Norbert Bogucki zrezygnował ze stanowiska Prezesa Zarządu Security Plus Services i z końcem roku zakończy współpracę z firmą. Decyzją Zgromadzenia Udziałowców funkcję Prezesa Zarządu objął od 1 października Pan Krzysztof Cieśla.