Sprawdź
czy jesteś bezpieczny

Audyt Bezpieczeństwa

Jako jedyna firma w Polsce wykonujemy audyty posiłkując się standardami międzynarodowymi ISO 28000.

Celem wykonania Audytu Bezpieczeństwa jest ilościowa ocena wstępna lub kontrolna czynników, które w ocenie Zespołu Audytorskiego mogą wpłynąć na zwiększenie ryzyka strat, przy jednoczesnej analizie wykorzystania środków zaangażowanych w zabezpieczenie się przed ich powstawaniem.

Zespół audytorski analizuje działanie i wpływ:

  1. Fizycznych barier zabezpieczających - płoty, bramy itp.
  2. Skuteczność Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu
  3. Procedur Operacyjnych
  4. Lokalizacji Obiektu
  5. Lokalizacji Punktów Newralgicznych
  6.  Szczególnych wymagań Klienta
  7. Procedur, sprzętu i przygotowania na wypadek pożaru*
  8. Optymalności działania i bezpieczeństwa systemów IT*

* - opcja

Dzięki profesjonalnej analizie ryzyka, wykonanej wg zastrzeżonego wzoru Security Plus, klient otrzymuje odpowiedź na pytanie jakie obszary jego działalności są narażone na wystąpienie jakich zdarzeń.

Pozwala to doskonale zadaniować ochronę, a w konsekwencji prowadzi do oszczędności nakładów finansowych ponoszonych na ten rodzaj zabezpieczeń.