Minimalizacja strat
nowoczesne myślenie

Certyfikaty

Security Plus Sp. z o.o., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Certyfikowała System Zarządzania Bezpieczeństwem, oparty na ISO 28000:2007 i ISO 9001:2008. Nasi klienci otrzymują nie tylko usługę ochrony, ale również analizę ryzyka oraz audyt bezpieczeństwa oparty na międzynarodowych standardach ISO 31000. Jest to istotny krok w stronę jak największej profesjonalizacji usług w branży ochrony, a także mocne pójście do przodu, w porównaniu z konkurencją.

ezpieczeństwa, jak i gwarantując swoim autorytetem profesjonalizm rozwiązań oraz jakość świadczonych usług. Certyfikacji dokonała międzynarodowa firma LLoyd's Register Quality Assurance, potwierdzają unikalne przygotowanie Kadry Zarządzającej Security Plus, do realizacji złożonych projektów z dziedziny bezpieczeństwa, jak i gwarantując swoim autorytetem profesjonalizm rozwiązań oraz jakość świadczonych usług.

Security Plus jest pierwszą firmą ochrony w Polsce, która wdrożyła wspomniany System, stając się niekwestionowanym liderem zarówno w jakości usługi, jak i stawianych sobie wymagań.