Minimalizacja strat
nowoczesne myślenie

O nas

Celem Security Plus jest zapewnienie produktu wysokiej jakości - firmy ochrony z własnym działem audytowym, technicznym oraz ochrony fizycznej.

Wobec ogromnego rozdrobnienia w branży ochrony, dbamy by nasi Klienci odróżniali nas po przestrzeganych wartościach:
Bezpieczeństwie, Profesjonalizmie, Uczciwości i Zaufaniu.


Jak to robimy?

Bezpieczeństwo – Joseph Conrad napisał: "Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą". Po prostu poczucie bezpieczeństwa może być złudne.

Nawet duża liczba pracowników ochrony może pełnić zadania w sposób nieskoordynowany. Czy na pewno są przygotowani do reakcji w sytuacji stresu, bądź wręcz stanu kryzysu w Twojej firmie? Minimalizacja zagrożeń, a zatem wzrost bezpieczeństwa możliwa jest tylko wtedy, jeśli SYSTEM ochrony jest zintegrowany, a jego działanie regularnie sprawdzane i „oliwione”. Realizujemy to poprzez cykliczne autorskie audyty bezpieczeństwa.

Profesjonalizm – wiedza o ochronie i bezpieczeństwie nie leży na ulicy. W dziedzinie, w której brak doświadczenia może skutkować konsekwencjami trudnymi do oszacowania – nie ma miejsca na przypadkowość. Z tego względu starannie dobieramy kadrę menedżerską i stawiamy na jej rozwój. Zagrożenia zmieniają się wraz postępem techniki, więc staramy się dotrzymywać tempa tym zmianom.

Uczciwość – uczciwe traktowanie partnera zaczyna się już na etapie formułowania oferty. Dlatego nasze oferty zawierają ceny nie niższe niż minimalne wynagrodzenie. Uczciwe negocjacje procentują w kolejnych latach współpracy.

Zaufanie – budowanie relacji trwa przez lata, a do zbudowania zaufania niezbędne są uczciwe, partnerskie stosunki na każdym etapie współpracy. Proponowany przez nas system oceny bezpieczeństwa pozwoli wskazać Państwu celowe inwestycje w system ochrony.